Burgervergadering – Hoogveld

De locatie « Hoogveld », gelegen in de gemeente Sint-Agatha-Berchem, is een ruimte van bijna 5 hectare grotendeels ondergebracht in groene zone. Vandaag is een deel van deze ruimte bedreigd: verschillende percelen zullen binnenkort door het OCMW te koop worden gesteld aan de hoogste bieder… Terugblik op de vergadering van 30 oktober die meer dan 60 personen bijeenbracht om de mobilisatie te organiseren.

Burgervergadering van 20 september 2018

60 aanwezige personen in een zeer constructieve stemming.

 1. Informatie over de huidige situatie van het terrein :
 • Geografische ligging (zie plan)

Over welke zone gaat het ?

 • Statuut van de percelen van het terrein (zie plan in bijlage)

Classificatie
Eigenaars
Huidige toewijzing

 1. Verhaal van het project Hoogveld « 1082 nuances de ver(t)s » (zie schematisch voorlopig plan hieronder)

Dit project, opgericht in juni 2016 en gedragen door burgers, werd op een collectieve manier gebouwd tijdens drie succesvolle vergaderingen (+/- 120 deelnemers in totaal). Deze collectieve dynamiek, die ontstond uit een uitwisseling van ideeën en wensen tussen burgers, heeft zo aangetoond dat de bewoners in de hele wijk, en zelfs erbuiten, verlangen naar :

 • ••het behoud van de locatie « Hoogveld »,een werkelijke ecologische oase en één van de zeldzame nog beschikbare groene ruimten in dit gedecentraliseerde gedeelte van Brussel ;
 • •er enerzijds een ruimte te ontwikkelen die de mens en zijn voeding, onze gewoonten en consumptiereflexen weer centraal zet, en anderzijds, een ruimte waar gezelligheid, rijkheid aan biodiversiteit en nabije landbouw, op menselijke schaal en met respect voor het milieu, samenkomen ;
 • •opnieuw sociale banden scheppen in het hartje vaneenzowel burgerlijk als solidairbuurtleven.Naar aanleiding van deze burgervergaderingen, werd er een werkgroep (stuurgroep) gevormd met als doel het project meer concreet uit te werken. Eind 2016, naar aanleiding van de projectoproep van de collectieve en duurzame burgerinitiatieven « Vooruit met de wijk », kreeg de groep de steun van Leefmilieu Brussel, die bestaat uit, enerzijds, een methodologische steun van een coach en, anderzijds, een financiële steun ten behoeve van de financiering van sensibiliseringsactiviteiten. Eind 2017 kreeg het project een grotere financiële steun die het mogelijk maakte om verschillende activiteiten te lanceren op een privé perceel aangrenzend aan het « Hoogveld » terrein.

Huidige partners van dit project :

 • Asbl BLED Berchem
 • Potager collectif « Amène ta fraise »
 • « Vergers d’Agathe »
 • Asbl « Worms »
 • Apiwilder
 • Section locale de la Ligue des familles
 • Ecole des Tamaris
 • Ecolen°16
 • Ecole du Zavelput
 • Institut Herlin
 • Foyer des orphelins- Cité Joyeuse

 

 1. Gelegde contacten en intenties van de betrokken partijen:

Leefmilieu Brussel

We willen een globaal project ontwikkelen dat bestaat uit een « park » gericht op stadslandbouw met professionele, collectieve en familiale moestuinzones, recreatiezones, boomgaarden … Dit is sinds 4 jaar in overleg met het OCMW van Brussel Stad, zonder resultaat.

OCMW

Openbare verkoop van de percelen 26 (deels woongebied, deels groene zone) en 32 (groene zone) aan de startprijs van 30 euro/m².

Het bod van L.B. volstaat volgens ons niet voor het overige deel van het terrein.

Momenteel werd er een waardebepaling van het terrein aangevraagd bij het Regionaal Aankoopcomité voor onroerende goederen.

Verzoek voor de overname van de pachtovereenkomst gekregen van de familie van de overleden boer.

We hebben uw dossier goed ontvangen, deze zal in september 2018 worden bestudeerd door de gemeente van Sint-Agatha-Berchem.

Kabinet Frémault

We steunen uw project dat goed overeenstemt met de kwestie van ons « Good food » beleid.

In geval van een procedure voor de verkoop van het terrein nog vóór het einde van de legislatuur, spreekt het voor zich dat L.B. een bod zou doen. Vóór half oktober zal er niets veranderen.

CCIV Real Estate

Geen contacten.

IMMPACT (vastgoedonderneming die een project heeft voor de percelen 39g, 40a, 41k, 42a, 16d)

Het project gaat binnenkort starten.

Weduwe van Meneer Théo Hoogstijn (overleden boer)

Moustapha heeft het huurcontract van het terrein overgenomen, deze wordt jaarlijks herzien.

Huidige boer (Monsieur Moustapha)

Ik heb het contract van Meneer Théo Hoogstijn wel degelijk overgenomen en ik zal het terrein (wei en velden) gebruiken zolang het OCMW het mij toestaat.

Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem

Ik onderhou contacten met het kabinet van Minister Frémault, er zal binnenkort een vergadering met L.B. worden georganiseerd.

Ik heb gevraagd om een gespecialiseerde advocaat te mogen raadplegen teneinde te weten welke onze speelruimte is op stedenbouwkundig vlak.

 1. Stand van zaken:
 • Waardebepaling van het terrein door het OCMW aan de gang
 • Verkoop van sommige percelen 26d en 32 aan de startprijs van 30euro/m²
 • De boer heeft de pachtovereenkomst overgenomen en gebruikt het terrein
 • Het project Immpact wordt uitgesteld aangezien deze een verbreding van de wegen vereist, wat zou leiden tot een herziening van het statuut van een deel van de groene zone.
 1. Standpunt van het comité Hoogveld « 1082 nuances de ver(t)s » :
 • Een boer niet wegjagen
 • Het voortbestaan van de groene zone verzekeren want het standpunt van het OCMW is niet geruststellend
 • De standpunten van de betrokken partijen verduidelijken
 • Een steun geven aan LB
 1. Actievoorstellen van de stuurgroep van het comité Hoogveld:

  Onderhandelen met de boer
  Journalist die voor een confrontatie van de punten zorgt, voor een duidelijke en publieke positionering
  Crowdfunding

 1. Reactie van het aanwezige publiek:
 • Akkoord met het standpunt van het collectief
 • Verduidelijking over het feit dat de aanvraag van het OCMW Brussel Stad voor de waardebepaling van het terrein aan het Regionaal Aankoopcomité voor onroerende goederen veel tijd zal vergen.
 • De burgemeester van Saint-Agatha-Berchem en de schepen voor Leefmilieu zullen in dit kader op 25 september L.B. en Minister Frémault ontmoeten, teneinde de mogelijke maatregelen aan te kaarten om op een definitieve manier de locatie te beschermen.
 • Het project Immpact werd goedgekeurd door de gemeenten SAB en Molenbeek omdat er een werkelijke behoefte is aan huisvesting en het ook een opbrengst is voor de gemeente.
 1. Nieuwe ideeën van het aanwezige publiek:
 • Een petitie opmaken om het statuut van groene zone te garanderen bij het GBP (minstens 250 handtekeningen)
 • Aankoop van de percelen 26d en 32 door de gemeente en terbeschikkingstelling van het project
 • Een brief schrijven naar de voorzitter van het OCMW van Brussel Stad om het huidige standpunt van het OCMW te verduidelijken
 • De Molenbekenaars mobiliseren (comité Scheut)
 • Huis-aan-huis om de burgers te informeren en te mobiliseren
 • De situatie kenbaar maken (Berchem News – Persdossier – media BX1, Médor, Kamos)
 • Het betrokken publiek uitstrekken (andere projecten van hetzelfde type, bevolking van het hele Gewest)
 • De gemeente erbij betrekken
 • Picknick ter plaatse met aanwezigheid van de pers
 • Openlucht bioscoop (Plein open air)
 • Vragen aan de partijen van Berchem om een standpunt in te nemen over het onderwerp (Dit werd door het comité gedaan, ze verwachtten een antwoord vóór 30 september om dit op hun Facebook te posten. Slechts één lijst heeft geantwoord).
 • De kinderen die hebben deelgenomen aan de Moestuin van Cité Joyeuse aan het woord laten.
 • De status van het pad dat het terrein doorkruist nagaan (erfdienstbaarheid?)
 1. Volgende afspraak

Donderdag 4 oktober 19u30 waarschijnlijk op dezelfde locatie.

Dagorde :

 • Feedback van de vergadering van 25 september bij de gemeente.
 • Keuze en implementering van de ideeën van te ondernemen acties.

Hartelijk dank voor jullie actieve deelname aan dit moment dat belangrijk is voor de toekomst van onze gemeente.

Als u wil toetreden tot onze Stuurgroep aarzel niet om ons te contacteren :

philippe.carbonez@skynet.be

DE STUURGROEP VAN HET COLLECTIEF HOOGVELD « 1082 NUANCES DE VER(T)S »

Zie ook …

Bereiden en bakken van brood

Bereiden en bakken van brood Bijdrage: 5€ (inclusief materiaal) Maximaal 10-12 personen per atelier Duur van het atelier +/- 4 uur ———————————————————— Plus d’informatie & Inschrijving: fourmidable@bled1082.be (mailto:fourmidable@bled1082.be) In samenwerking…

Zien

16/03 – Het snoeien van fruit-leibomen

De tuinders van de collectieve moestuin en boomgaard Timmermans en het Collectief ipé, door Leefmilieu Brussel belast met het opzetten van een netwerk van Good food projecten in het Brussels…

Zien

Projectoproep Circulaire economie

Om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie, lanceert de Stichting Be Planet, in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting, een projectoproep ter versterking van burgerprojecten die de…

Zien

Vertel ons over uw wijk !

Halo, In 2016, heeft Leefmilieu Brussel besloten om zijn participatieve projectoproepen te verzamelen onder éénzelfde naam met de projectoproep « Vooruit met de Wijk ». Elk jaar krijgen de burgercollectieven…

Zien

De laatste uitwisselingen

Pelotes de laine

15 november 2018

Nous avons récupéré quelques belles pelotes de laine et beaucoup de coton. En pièces jointes quelques photos. Nous avons beaucoup plus de ce que vous voyez dans les photos. Où:…

Classeurs à donner

31 oktober 2018

Nous avons quelques classeurs déjà utilisés mais en bon état à donner. Ils sont disponibles dans notre bureau situé à Molenbeek !  

Livre: Les incroyables comestibles

22 oktober 2018

Un jour de 2007, Pam Warhurst assiste à une conférence sur l’état de la planète et cherche ce qu’elle pourrait faire pour résoudre le problème. L’idée qui lui vient c’est…

Alle advertenties zien

Op initiatief van Leefmilieu Brussel

 
Participatieve Duurzame Wijken © 2017
Alle rechten voorbehouden
realisatie : Vertige ASBL

nl-liens et coordonnées

Liens Utiles

Leefmilieu Brussel - Vooruit met de Wijk 
Mentions légales

Coordonnées

Email : coordination@quartiersdurables.be

nl-réseaux sociaux