Workshop-debat : “En wat als we onze bronnen bundelen in het kader van de burgerinitiatieven? ”

1 december 2018 – Participatieve Duurzame Wijken

Tijdens het feest van de 10 jaar van de Participatieve Duurzame Wijken, dat op 1 december plaatsvond in de Tricoterie, werd er een workshop-debat georganiseerd rond de kwestie van mutualisering van de bronnen van burgerinitiatieven. De workshop, geanimeerd door de coaches van de Participatieve Duurzame Wijken, en met als gastsprekers Charlène van Financité voor het project Mutualisons en Yannick van Tournevie, telde een zeventigtal deelnemers.

De projecten Mutualisons en Tournevie werden eerst gepresenteerd teneinde de bespreking te lanceren.

De aanwezige deelnemers werden vervolgens verzocht om te reageren, hun mening te geven en hun vragen te stellen.

Mutualisons

Mutualisons, Samen Bouwen! is een project van actieonderzoek geleid door Financité, Dewey VZW, ULB en Réseau Transition en gefinancierd door Inoviris. Het project spitst zich toe op de volgende vraag « Zal de mutualisering, het in gemeen brengen van de bronnen, ervoor zorgen dat de Brusselse alternatieven sterker worden en een grotere impact krijgen? ». Het project, gelanceerd in januari 2018, vloeit voort uit een eerste diagnose- en litteraire onderzoeksfase die het mogelijk maakte om met meer nauwkeurigheid de behoeften, de reeds beschikbare bronnen, maar ook de beperkingen van de Brusselse alternatieven te bepalen, alsook de voorwaarden van de mutualisering vast te leggen.

Tournevie

Het project « Tournevie » heeft in Brussel (Elsene en Molenbeek) twee uitleendiensten voor gereedschap geopend. Het is een initiatief zonder winstoogmerk gebaseerd op bijna enkel vrijwilligerswerk. De twee locaties stellen kwaliteitsvol gereedschap ter beschikking voor renovatie of herstellingen, een betaalbaar en ecologisch alternatief voor de duurdere verhuur- of verkooppunten.

Site : https://www.tournevie.be

Débat

Mutualisering en PDW, wat krijg je dan ?

Deelnemer :« Hoe kunnen we de Participatieve Duurzame Wijken mutualiseren aan de hand van de lokale munt Zinne ? Hoe kunnen we de lokale economie van de Participatieve Duurzame Wijken mutualiseren ? »

Charlène – Financité  : «De Zinne heeft zijn eigen doelstellingen en is gebonden aan de euro. Er zou eventueel een nul biljet kunnen worden ingevoerd als tool tussen de Participatieve Duurzame Wijken. Het idee zou zijn om hem geen monetaire waarde te geven. We kunnen hem misschien een tijdswaarde geven. »

Deelnemer :« Onze duurzame wijk ‘T Rad heeft een voorbeeld van mutualisering. We hebben audiovisueel projectiemateriaal uitgewisseld met een duurzame wijk van Bosvoorde. Onze coach informeerde ons hierover en bracht ons in contact. »

Coach PDW :« Tijdens het laatste Participatief Budget van de Participatieve Duurzame Wijken, kwam het idee aan bod om samen een roadmap in te dienen, met verschillende Wijken, om basismateriaal te financieren, die de Participatieve Duurzame Wijken zouden kunnen mutualiseren. »

Is mutualisering dan eerder een kwestie van relaties of concurrentie ?

Deelnemer :« Wat jullie hebben gepresenteerd doet me denken aan JEU, “Jardin d’Echange Universel”. Ik stel voor dat jullie er een kijkje aan nemen. »

Deelnemer :« De fablabs, Usitoo, enz. Er zijn een hele reeks andere actoren. Vormen zij een concurrentie en werden zij geïntegreerd aan het Co-Create Mutualisons debat ? »

Charlène – Financité :« Er werd voorafgaand met hen gecommuniceerd en we zullen natuurlijk op de verschillende stadia van het project terug contact opnemen met al deze actoren. »

Deelnemer : « Is er een band tussen Tournevie en Repair Café ? »

Yannick – Tournevie : « We hebben twee grote actoren die de repair cafés van België groeperen : Repair & Share en Repair Together. Tournevie gaat uiteraard trachten te zien hoe we met hen kunnen mutualiseren en werken. Daarnaast is Tournevie al in contact met het Repair Café Elzenhof teneinde vanaf 2019 te kunnen samenwerken. »

Deelnemer : « Wat is het uiteindelijke doel van het project Mutualisons ? Is het de bedoeling dat deze alternatieven duurzaam worden en dus evolueren tot systemen ? »

            Charlène – Financité : « Er zijn verschillende doelstellingen. Het verschaffen, de uitwisseling en de ontwikkeling van kennis zijn essentieel. We baseren ons ook op een tijdslijn : op een termijn van 10 jaar, hoe gaan we te werk om deze mutualisering leefbaar te maken ? En dus op een kortere termijn moeten verschillende concrete doelstellingen worden bereikt zodat deze leefbaarheid 10 jaar kan duren. »

Een uitwisselingsplatform is al een eerste stap naar mutualisering ?

Coach PDW :« Ter herinnering, er is een uitwisselingsplatform op de website van de Participatieve Duurzame Wijken. Ik verzoek u om dit platform leven in te blazen door uw vragen en aanbiedingen erop te plaatsen. »

Yannick – Tournevie :« De uitwisselingsplatformen zijn ingewikkelde investeringen die vaak in duigen vallen omdat ze slecht worden beheerd. 9 platformprojecten op de 10 mislukken na ongeveer 2 jaar. Dit vloeit onder andere voort uit de moeilijke band tussen de mens en elektronica. Dus als we beslissen om een platform te lanceren, moet vanaf het begin de lat hoog worden gelegd wat betreft budget en bronnen. »

Deelnemer :« Waarom nieuwe platformen aanmaken als er al andere bestaan, zoals Tournevie ? En hoe de Participatieve Duurzame Wijken identificeren met een uitwisselingsplatform in het bijzonder ? »

Coach PDW :« De Participatieve Duurzame Wijken hebben allerhande materiaal nodig, niet alleen klusgereedschap. Bijvoorbeeld audiovisueel materiaal, of een zeef om te composteren, die we niet elke dag gebruiken en dus kunnen delen. »

Yannick – Tournevie : «In elk geval moet erop worden gelet dat er een band ontstaat tussen de verschillende platformen. »

Nee, maar concreet ?

Yannick – Tournevie :« Waarom inspireren we ons niet op de LETS ? De lancering van een lokaal uitwisselingssysteem gaat vaak gepaard met fiches die voor elk initiatief worden aangemaakt en waarop staat wat ze bezit en wat ze ter beschikking kan stellen. »

Deelnemer : « In onze duurzame wijk zouden we graag ons tuingereedschap vaker uitlenen maar er zijn een hele reeks knelpunten : transport, onderhoud van het gereedschap, de kwestie van verantwoordelijkheid, de schade, inventariswerk, enz. En het is de omslachtigheid van deze logistiek die ons tegenhoudt. »

Yannick – Tournevie : « Bij Tournevie hebben we een inventaris in Excel-formaat en we stockeren alle beschadigde voorwerpen in een kast. Wanneer de kast vol is organiseren we collectieve herstellingsessies.

Bovendien werkt Tournevie alleen op lokaal niveau, in een wijk, omwille van deze logistieke aspecten. Er wordt niet omgeruild tussen de verschillende Tournevie vestigingen behalve voor de ene of de andere zeer grote (en dure) machine, maar dat is heel uitzonderlijk. Want het is uiteraard zeer ingewikkeld, op logistiek vlak is het altijd eenvoudiger om lokaal te blijven.

Wat de verantwoordelijkheid betreft, moet er een mentaliteit worden gecreeërd, een geweten. En dat is altijd gemakkelijker op individueel niveau dan op vlak van een organisatie want het gaat vaak zo : ‘Wanneer iedereen verantwoordelijk is, is niemand verantwoordelijk’. »

En Dan ?

De kwestie van de bronnen te bundelen in het kader van de burgerinitiatieven zal tijdens de volgende Algemene Vergadering van de Participatieve Duurzame Wijken begin 2019 opnieuw aan bod worden gebracht.

 Als u tegen dan graag de kwestie van mutualisering verder wil bespreken, laat het ons per mail : coordination@quartiersdurables.be

Zie ook …

Bereiden en bakken van brood

Bereiden en bakken van brood Bijdrage: 5€ (inclusief materiaal) Maximaal 10-12 personen per atelier Duur van het atelier +/- 4 uur ———————————————————— Plus d’informatie & Inschrijving: fourmidable@bled1082.be (mailto:fourmidable@bled1082.be) In samenwerking…

Zien

16/03 – Het snoeien van fruit-leibomen

De tuinders van de collectieve moestuin en boomgaard Timmermans en het Collectief ipé, door Leefmilieu Brussel belast met het opzetten van een netwerk van Good food projecten in het Brussels…

Zien

Projectoproep Circulaire economie

Om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie, lanceert de Stichting Be Planet, in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting, een projectoproep ter versterking van burgerprojecten die de…

Zien

Vertel ons over uw wijk !

Halo, In 2016, heeft Leefmilieu Brussel besloten om zijn participatieve projectoproepen te verzamelen onder éénzelfde naam met de projectoproep « Vooruit met de Wijk ». Elk jaar krijgen de burgercollectieven…

Zien

De laatste uitwisselingen

Pelotes de laine

15 november 2018

Nous avons récupéré quelques belles pelotes de laine et beaucoup de coton. En pièces jointes quelques photos. Nous avons beaucoup plus de ce que vous voyez dans les photos. Où:…

Classeurs à donner

31 oktober 2018

Nous avons quelques classeurs déjà utilisés mais en bon état à donner. Ils sont disponibles dans notre bureau situé à Molenbeek !  

Livre: Les incroyables comestibles

22 oktober 2018

Un jour de 2007, Pam Warhurst assiste à une conférence sur l’état de la planète et cherche ce qu’elle pourrait faire pour résoudre le problème. L’idée qui lui vient c’est…

Alle advertenties zien

Op initiatief van Leefmilieu Brussel

 
Participatieve Duurzame Wijken © 2017
Alle rechten voorbehouden
realisatie : Vertige ASBL

nl-liens et coordonnées

Liens Utiles

Leefmilieu Brussel - Vooruit met de Wijk 
Mentions légales

Coordonnées

Email : coordination@quartiersdurables.be

nl-réseaux sociaux