Het participatief budget

Wat is een Participatief budget?

« Het is een proces waarbij de bevolking de bestemming van de publieke middelen definieert. »
Ubiratan De Souza – Vroegere Burgemeester van Porto Alegre (Brazilië)

Het participatief budget, geëxperimenteerd in Brazilië vanaf 1988, heeft ondermeer tot doel de mogelijkheid te geven aan elke burger om deel te nemen aan de beslissingen omtrent de volledige of gedeeltelijke toewijzing van de beschikbare publieke middelen en de prioriteiten op vlak van investeringen te definiëren, bijvoorbeeld investeren in een nieuwe kinderopvang in plaats van nieuwe wegen, nieuw werk ontwikkelen eerder dan andere minder belangrijke of duurdere projecten… De participatieve budgetten hebben zich vervolgens ontwikkeld in andere landen en in 2005 waren er maar liefst 300 projecten in de hele wereld. Afhankelijk van de landen en de context, kregen de projecten een verschillende vorm en kunnen we dus niet zeggen dat er één enkel model van het participatief budget bestaat, ook al vinden we achter elke ervaring gemeenschappelijke waarden terug.

Het participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken heeft tot doel de inwoners die zich inzetten voor hun wijk, door projecten te ontwikkelen ten gunste van het milieu en duurzame ontwikkeling, aan te moedigen en te steunen. De projecten moeten diversiteit in de wijk bevorderen en de ambitie hebben zich te richten tot een moeilijk mobiliseerbaar publiek. Ze worden zo geïmplementeerd dat elkeen kan deelnemen aan het project en op een grotere schaal aan de dynamiek van de wijk. Tot slot moeten de acties voor zover mogelijk concreet, gemakkelijk reproduceerbaar en op lange termijn leefbaar zijn.

Werking

Het participatief budget werkt als een cyclus. Zijn werking wordt elk jaar herzien tijdens een vergadering die alle duurzame wijken en de personen die van dichtbij of van ver geïnteresseerd zijn in de thematiek samenbrengt. De werking wordt omschreven in een reglement die bij elke Vergadering  van de Participatieve Duurzame Wijken wordt herzien. De selectie van de projecten wordt door de Raad van de duurzame wijken uitgevoerd op basis van dit reglement en van de criteria gedefinieerd door de Vergadering.

Op die manier streeft het participatief budget er dus naar om een participatieve en democratische dynamiek tot stand te brengen, die bovendien soepel en transparant is om zich zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften van de personen die eraan deelnemen en over de budgetten beschikken.

Wie mag één/verschillende projecten indienen in het kader van het participatief budget?

  • Het participatief budget is bestemd voor elke wijk die reeds deel uitmaakt van de beweging van de duurzame wijken, met inbegrip van de wijken die al subsidies kregen, voor zolang de subsidies volledig gerechtvaardigd waren.
  • Verschillende duurzame wijken kunnen samen projecten indienen.

De cyclus van het participatief budget telt twee momenten voor de indiening van subsidieaanvragen. Als u graag een aanvraag wil doen, raden wij u aan om contact op te nemen met de coördinatie of met uw coach.

De nuttige documenten om uw aanvraag in te dienen :

  • Roadmap
  • De presentatie van de Participatieve Duurzame Wijk: het formulier of educativelesmateeriaal.
  • Reglement van het Participatief Budget ( Onderwerp van onderzoek. De versie van 2020 komt binnenkort)
  • Ontvankelijkheids- en selectiecriteria ( Onderwerp van onderzoek. De versie van 2020 komt binnenkort)

Voor meer informatie:coordination@quartiersdurables.be

 

 

Zie ook …

Bereiden en bakken van brood

Bereiden en bakken van brood Bijdrage: 5€ (inclusief materiaal) Maximaal 10-12 personen per atelier Duur van het atelier +/- 4 uur ———————————————————— Plus d’informatie & Inschrijving: fourmidable@bled1082.be (mailto:fourmidable@bled1082.be) In samenwerking…

Zien

16/03 – Het snoeien van fruit-leibomen

De tuinders van de collectieve moestuin en boomgaard Timmermans en het Collectief ipé, door Leefmilieu Brussel belast met het opzetten van een netwerk van Good food projecten in het Brussels…

Zien

Projectoproep Circulaire economie

Om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie, lanceert de Stichting Be Planet, in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting, een projectoproep ter versterking van burgerprojecten die de…

Zien

Vertel ons over uw wijk !

Halo, In 2016, heeft Leefmilieu Brussel besloten om zijn participatieve projectoproepen te verzamelen onder éénzelfde naam met de projectoproep « Vooruit met de Wijk ». Elk jaar krijgen de burgercollectieven…

Zien

De laatste uitwisselingen

Pelotes de laine

15 november 2018

Nous avons récupéré quelques belles pelotes de laine et beaucoup de coton. En pièces jointes quelques photos. Nous avons beaucoup plus de ce que vous voyez dans les photos. Où:…

Classeurs à donner

31 oktober 2018

Nous avons quelques classeurs déjà utilisés mais en bon état à donner. Ils sont disponibles dans notre bureau situé à Molenbeek !  

Livre: Les incroyables comestibles

22 oktober 2018

Un jour de 2007, Pam Warhurst assiste à une conférence sur l’état de la planète et cherche ce qu’elle pourrait faire pour résoudre le problème. L’idée qui lui vient c’est…

Alle advertenties zien

Op initiatief van Leefmilieu Brussel

 
Participatieve Duurzame Wijken © 2017
Alle rechten voorbehouden
realisatie : Vertige ASBL

nl-liens et coordonnées

Liens Utiles

Leefmilieu Brussel - Vooruit met de Wijk 
Mentions légales

Coordonnées

Email : coordination@quartiersdurables.be

nl-réseaux sociaux