Thema’s

Zachte mobiliteit

Bijna 400.000 auto's rijden elke dag in Brussel en zorgen hierdoor voor overlast voor de bewoners. Geluidsoverlast, files, luchtvervuiling en niet te vergeten de infrastructuren die moeten worden gebouwd of onderhouden voor hun gebruik… Er zijn talrijke redenen om de Brusselaars aan te moedigen om voor andere vervoerswijzen te kiezen. Een hele reeks projecten rond mobiliteit vormen de kern van de Participatieve Duurzame Wijken, van de promotie van wandelpaden, tot het fietsherstelatelier of de herinrichting van de voetgangerszone.

Stedelijke voedselproductie

Voeding is nauw verbonden met bijna alle kwesties rond duurzame ontwikkeling : gezondheid, biodiversiteit, energie, cultuur…. Ze is een individuele gewoonte en moeilijk te wijzigen, ze is één van de werkpijlers van de Participatieve Duurzame Wijken. Hun credo ? Een gezonde voeding, die seizoensgebonden is, lokaal, respectvol voor het milieu, niet duur en …. Hééééééééél gezellig !

Plaatsbeschrijving (gedeeld)

De gedeelde plaatsbeschrijving biedt de mogelijkheid om een denkproces aan te gaan zowel vanuit het oogpunt van zichzelf als vanuit de wijk. In die zin is elke plaatsbeschrijving specifiek en hangt hij af van de oorspronkelijke intenties van de dragers van het project, hun verlangens maar ook meer concreet van hun beschikbaarheid. Het zorgt voor een betere kennis van de wijk, zijn bronnen, zijn potentieel...

Organisatie van activiteiten

Het samendoen is nauw gebonden met elkaar ontmoeten en moet worden veroorzaakt. Vanaf het ontwerp, de check-list tot de realisatie, datum, locatie, uitnodiging, het programma... Een activiteit moet worden georganiseerd en kan worden nabesproken.

Openbare ruimte

Meer en meer « Participatieve Duurzame Wijken » palmen de openbare ruimte in : ze nemen de touwtjes terug in handen door kleine uitrustingen in de straten, op pleinen of soms op “vergeten hoekjes” te plaatsen. Sommigen hebben projecten voor stadsmeubilair, bewegwijzering of projecten voor meer globale inrichtingen.

Natuur

Meer natuur in de stad integreren, op een weldoordachte manier, en ze in netwerkverband brengen, bevordert de levenskwaliteit en het welzijn van de burgers, maar ook en vooral de biodiversiteit, en dit in het kader van een harmonische samenleving.

Minder en beter consumeren

Hoe minder en beter consumeren? U vindt hier alternatieven voor de traditionele consumptie die uitwisseling en hergebruik van bronnen aanmoedigen en sociale contacten en solidariteit bevorderen : ruilen, tweedehandswinkels, gedeelde tuinen, tijdbanken, lokale en sociale munten, enz.

Mijn wijk leren kennen

Tijdens de voorbereidende fase van de projectoproep, is de gedeelde stand van zaken een gelegenheid om zijn wijk en de inwoners of voorbijgangers beter te kennen, de middelen en de collectieve behoeften te identificeren. De doel is te verzekeren dat de projecten die gaan worden uitgevoerd wel degelijk in ieders voordeel zijn, of toch tenminste voor meer dan een paar mensen interessant zijn. Voor de groep is het een moment van collectieve opbouw waar elkeen de haalbaarheid en de relevantie van het/de project(en) kan beoordelen. Het is ook een manier om een beginsituatie te stellen die later kan dienen als referentiepunt om het/de projecten eventueel te heroriënteren of de impact op de wijk te meten. Tenslotte is het de gelegenheid om een reflectie aan te gaan over de relaties die we graag zien ontstaan tussen de inwoners, over het gewenste gebruik van de openbare ruimte en over de levenskwaliteit die we willen ontwikkelen.

Lokale economie

Lokale economie, de kern van alle debatten, brengt aan het denken over een meer rechtvaardige en verankerde consumptie. Dagelijks ontstaan er meer en meer projecten rond dit thema : collectieve en collaboratieve kruidenier, voorwerpenbibliotheek enz.

Groep

In een project van de Participatieve Duurzame Wijken zijn de actoren samen actief bezig met verschillende fundamentele, complementaire en onderling afhankelijke kwesties. Deze actoren, of ze nu burgers, instellingen of verenigingen zijn, hebben allemaal hun plaats op één of ander niveau. Een dergelijke coproductie vergt een minimum aan structurering.

Duurzame gebouwen

De Participatieve Duurzame Wijken zetten zich in om levensstijlen voor hun wijk te bedenken die minder afhangen van niet-duurzame bronnen : vermindering van het energieverbruik bijvoorbeeld door energiebesparende gewoonten aan te nemen en te investeren in de isolatie van huizen.

Communicatie

Er is niets beters dan goed communiceren om goed overeen te komen. Communicatie staat centraal in alle projecten van de Participatieve Duurzame Wijken.

 

Zie ook …

Bereiden en bakken van brood

Bereiden en bakken van brood Bijdrage: 5€ (inclusief materiaal) Maximaal 10-12 personen per atelier Duur van het atelier +/- 4 uur ———————————————————— Plus d’informatie & Inschrijving: fourmidable@bled1082.be (mailto:fourmidable@bled1082.be) In samenwerking…

Zien

16/03 – Het snoeien van fruit-leibomen

De tuinders van de collectieve moestuin en boomgaard Timmermans en het Collectief ipé, door Leefmilieu Brussel belast met het opzetten van een netwerk van Good food projecten in het Brussels…

Zien

Projectoproep Circulaire economie

Om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie, lanceert de Stichting Be Planet, in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting, een projectoproep ter versterking van burgerprojecten die de…

Zien

Vertel ons over uw wijk !

Halo, In 2016, heeft Leefmilieu Brussel besloten om zijn participatieve projectoproepen te verzamelen onder éénzelfde naam met de projectoproep « Vooruit met de Wijk ». Elk jaar krijgen de burgercollectieven…

Zien

De laatste uitwisselingen

Pelotes de laine

15 november 2018

Nous avons récupéré quelques belles pelotes de laine et beaucoup de coton. En pièces jointes quelques photos. Nous avons beaucoup plus de ce que vous voyez dans les photos. Où:…

Classeurs à donner

31 oktober 2018

Nous avons quelques classeurs déjà utilisés mais en bon état à donner. Ils sont disponibles dans notre bureau situé à Molenbeek !  

Livre: Les incroyables comestibles

22 oktober 2018

Un jour de 2007, Pam Warhurst assiste à une conférence sur l’état de la planète et cherche ce qu’elle pourrait faire pour résoudre le problème. L’idée qui lui vient c’est…

Alle advertenties zien

Op initiatief van Leefmilieu Brussel

 
Participatieve Duurzame Wijken © 2017
Alle rechten voorbehouden
realisatie : Vertige ASBL

nl-liens et coordonnées

Liens Utiles

Leefmilieu Brussel - Vooruit met de Wijk 
Mentions légales

Coordonnées

Email : coordination@quartiersdurables.be

nl-réseaux sociaux